Försäljningsvillkor:

Vid eventuell skillnad mellan produktinformation, villkor eller priser angivna på Datorama AB:s hemsida och i övriga publikationer, så som t.ex. tryckta prislistor, har hemsidans företräde.
Datorama AB äger rätten att, närsomhelst, ändra och/eller justera t.ex. (men inte begränsat till) priser, produktinformation, fraktvillkor m.m.

Våra försäljningspriser på importprodukter som ej utgör standardlagervaror, är baserade på vid fakturadatum gällande valutakurser. Vi anger ett preliminärt försäljningspris på offert/ordererkännande, baserat på vid beställningstillfället gällande valutakurs.
Detta kan komma att vid fakturering justeras i enlighet med för dagen rådande valutakurs.

Om kund, efter överenskommelse, önskar returnera köpta varor så utgår en expeditionsavgift om 295 kr samt frakt. OBS att vissa varor ej är returnerbara. Kontrollera alltid med representant för Datorama AB innan retur sker.

Frakt:

Frakt tillkommer på samtliga ordrar om annat ej kommit överens med representant från Datorama AB.
Den totala fraktkostnaden beräknas efter att ordern plockats och kan komma att ändras mot offert/ordererkännande. Om försändelsen är skrymmande, måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin än beräknat kan ytterligare avgifter för detta tillkomma.

Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser (t.ex. bud) lämnas av säljare då dessa priser varierar beroende på leveransadressen.

Leverans:

Order som mottagits och bekräftats av Datorama innan klockan 13:00 hanteras som regel samma dag förutsatt samtliga artiklar på ordern är lagerhållna. Datorama AB använder Posten företagspaket - PostNord AB
Posten gör normalt ett försök att köra ut godset, utkörning sker då mellan 8:00 - 16:00 vardagar. Finns ingen på plats levereras godset till närmsta postcenter för avhämtning.
Observera att vi inte kan leverera företagspaket till postbox eller då företaget har ett box-postnummer.
Datorama AB äger rätten till varorna till dess de är till fullo betalda.

Outlöst försändelse:

För försändelse som ej lösts ut, och därför gått i retur till Datorama AB, debiteras en avgift om 220 kr exkl. moms för att täcka våra transport- och administrationskostnader.

Garantier:

Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, Datorama AB lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Ansvar för/vid fel:

Föreligger fel som Datorama AB ansvarar för, åtar sig Datorama AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen.
Datorama AB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande om så skulle krävas.

Datorama AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för t.ex. (men ej begränsat till) inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.
Observera att support kan vara på engelska för vissa tillverkare.
I vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.

Registrera dig