Scanners, eller streckkodsläsare, må se olika ut.
Men i grund och botten skall de alla läsa 1D streckkoder eller 2D koder, t.ex. QR.

Beroende på hur Du tänkt använda din scanner, vilka koder Du skall läsa och i vilken miljö scannern skall användas väljs formfaktor och teknik.

Ett par tips:
Behöver Du t.ex. läsa koder direkt från skärm används en imager (CCD scanner).
Vill du dessutom kanske röra dig över en större yta (t.ex. ett lager) väljer man en blåtandskopplad scanner med upp till 100m räckvidd i öppet landskap.

 1D scanner är för traditionella koder, t.ex. EAN-13 (se exempel nedan)
    
 2D scanner läser både 1D & 2D koder som t.ex. QR-koder. (Se exempel nedan)
 Dessa koder kan innehåller mycket mer data och återfinns t.ex. på de nya körkorten
   


Välj, i menyn till vänster, vilket typ av scanner Du söker
Registrera dig